Toate drepturile sunt rezervate

Toate materialele de pe site-ul web, inclusiv, orice documentație, conținut, text, date, grafică, imagini, interfață și alte materiale și lucrări de autor, numite în continuare „Materiale”, sunt protejate de dreptul de autor, fiind proprietate sau fiind licențiate de către FNTM.MD.
Materialele conțin mărci comerciale, mărci de servicii și denumiri comerciale, aflate în proprietatea FNTM.MD și afiliații terți, de asemenea, pot conține nume de marcă/ brand și produse care reprezintă mărci comerciale, indicatori de servicii și denumiri comerciale deținute de proprietarii respectivi. Dacă pe site-ul web nu sunt specificate alte informații, dvs. aveți permisiunea să vizualizați, să descărcați, să utilizați cache, să copiați și să imprimați materialele, respectând următoarele condiții:
1. Orice copie a materialelor sau a unei părți din acestea trebuie să includă notificarea privind drepturile de autor ale FNTM.MD;
2. Asociația Obștească ”Federația Națională de Tenis din Republica Moldova” are dreptul de a revoca această permisiune în orice moment și orice utilizare a materialelor trebuie întreruptă imediat după notificarea corespunzătoare din partea asociației.